Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt Logga in 1177.se

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Svenska Ryggregistret

bild_081130_200.jpg

Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid 
landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Idag är ca 45 
kliniker anslutna och registrerar aktivt. Det utgör ca 95% av landets 
kliniker där ryggkirurgi bedrivs och 78 400 operationer registrerade.Ungefär 90% av de kliniker som bedriver ryggkirurgi använder för

närvarande Swespine (”coverage”), idag ca 40/45 kliniker. Siffran

ändras i takt med att nya kliniker tillkommer och andra slutar med

ryggkirurgi. I januari 2015 finns fr o m början på 2000-talet

ca 90 000 registrerade patienter i registret.

Registreringsfrekvensen (”completeness”) är ungefär 85% vid

tidpunkten för kirurgi och ca 80% vid ett-årsuppföljningen,

med variation mellan de olika klinikerna.

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

      NYHETER

 

     - Årsrapport 2016 - Uppföljning av ländryggskirurgi >>

     - INDIKATOR Patientnöjdhet sett till bakgrundfaktorer >>

    

    

  
  

           Inloggning till
    Svenska Ryggregistret

             RyggLogoBla110.jpgInloggning till
Svenska Frakturegistret

frakturreg_logga.jpg

   

 

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar. Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

 

Rubrik

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

Läs mer

 

Rubrik

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

Läs mer

 

Rubrik

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

Läs mer