Diskbråck Spinal Stenos Spondylolisthes SRS Årsrapporter
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Utgivna årsrapporter - Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige

Årligen sammanställer registergruppen registerdata från samtliga kliniker i form av en registerrapport. Denna används vid ansökan om medel från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt publiceras på föreningens hemsida:www.4s.nu

Aktuell rapport

+ Rapport 2018 - Uppföljning av ländryggskirurgi 2017 >>

+ Annual register report 2018 - english version >>

Tidigare publicerade rapporter

+ Rapport 2017

+ Rapport 2016

+ Rapport 2015

Rapport 2014               English version 2014 >>

+ Rapport 2013               English version 2013 >>

+ Rapport 2012               English version 2012 >>

+ Rapport 2011               English version 2011 >>

+ Rapport 2010               English version 2010 >>

+ Rapport 2009               English version 2009 >>

+ Rapport 2008               English version 2008 >>

+ Rapport 2007               English version 2007 >>

+ Rapport 2006

+ Rapport 2005

+ Rapport 2004

+ Rapport 2003

+ Rapport 2002               English version 2002 >>