Diagnoser Patientinformation Vårdprogram Forskning & projekt Datasäkerhet (GDPR)
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

För patienter

Vad är ett kvalitetsregister?

I ett kvalitetsregister samlas information om en viss sjukdom eller behandling. Det kan vara resultat av prover och undersökningar, vilken behandling som har valts och vilket resultat den har gett. Ibland kan det finnas information om hur man som patient uppfattar sin situation och hur den påverkas av sjukdomen eller behandlingen.

Syftet är att samla fakta om en sjukdom eller behandling för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Det är den vårdgivare man träffar som lämnar uppgifterna till kvalitetsregistret. Eftersom uppgifter från hela Sverige samlas i registret kallas det för nationellt kvalitetsregister.

Vilka uppgifter som registreras varierar mellan olika register. Varje register har valt ut vilka frågor som är viktiga att få svar på vid just den här sjukdomen eller behandlingen.

Som patient har man rätt att veta vilka kategorier av uppgifter som registreras.

I menyerna ovan hittar du information om de diagnoser som vi samlar in data kring, i Swespine, och hur vi sedan bearbetar dessa data.

I menyn i vänstermarginalen så hittar du resultat som baseras på insamlade data i Swespine.

Under Forskning/Projekt har vi samlat evidensbaserade data samt presenterar pågående projekt.