Organisation Registrering Formulär Publikationer Presentation/Dataåtkomst
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se SKL/NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Organisation

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening. Det är en ideell förening som drivs av landets ryggkirurger (ortopeder & neurokirurger) med mål att främja en god ryggkirurgisk vård i Sverige enligt behandlingsprinciper förankrade i "evidence based medicine" (EBM). Styrelsen har beslutsrätt, och ärenden bereds i en Registergrupp bestående av ca åtta ryggkirurger, och de löpande ärendena sköts av en Styrgrupp om fyra ryggkirurger (varav en Registerhållare), och två deltids sekreterare.

STYRGRUPP

_53_img_8392.jpgStyrgruppen har till uppgift att sköta den löpande adminstrationen av ryggregistret och är ställd direkt under Svensk Ryggkirurgisk förenings styrelse.

Styrgruppens medlemmar

- Peter Fritzell                               Jönköping Ryhov

- Björn Strömqvist                         Skånes Universitetssjukhus

- Olle Hägg                                    Spine Center Göteborg

- Paul Gerdhem                             Karolinska Universitetssjukhus
- Catharina Parai                           Spinecenter Göteborg
- Anna Song Song                         Jönköping Ryhov
- Allan Abbott                                Linköping Universitetssjukhus
- Olof Thoreson                             Närhälsan Kungshöjd VC

- Carina Blom                                Registerkoordinator Falun

- Lena Mellgren                             Karlstad sjukhus

Registerkansli

img_8317.jpgI september 2012 inrättades det ett registerkansli med funktionen att sköta det löpande uppföljningsarbetet för de kliniker som önskar.

I arbetet ingår att bevaka aviseringslista och skicka ut aktuella uppföljningsformulär till patienterna och när dessa returneras, mata in formulären i registret. De patienter som ej returnerar formulär skickas påminnelse till.

Registerkansliets sekreterare har också telfontid där patienterna kan få kontakt och svar vid eventuella frågor och funderingar.Ledningsgrupp

- Peter Fritzell                      Registeransvarig/Projektledare                 peterfritzell@gmail.com

- Håkan Löfgren                   Ekonomi/organisation                               hakan.lofgren@rjl.se

- Carina Blom                       Registerkoordinator                                  carina.blom@swespine.se

Sekreterare

- Linda Brun                         Blekinge sjukhus

- Lena Mellgren                    Karlstad sjukhus

- Lisbeth Johansson             Karlstad sjukhus

- Pia Berglund                      Stockholm Spine Center

- Eva Fermen                       Sahlgrenska Universitetssjukhus

- Marianne Åberg                 Skånes Universitetssjukhus Lund