Welcome

Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras.

Registrerade indexoperationer

199 608

Anslutna kliniker

47

Uppföljningsfrekvens

70%

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.