Formulär

Degenerativ ländrygg

Basformulär, ver. 1Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär, ver. 1Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1Besvaras av patient vid 1, 2, 5 & 10 år
EQ5D LivskvalitetsskalaBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
EQ5D VASBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
ODI: Oswestry disability indexBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år

Degenerativ halsrygg

Basformulär, ver. 1Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär, ver. 2Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1Besvaras av patient vid 1, 2, 5 & 10 år
PmJOABesvaras av patient vid 1, 2, 5 & 10 år
EQ5D livskvalitetsskalaBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
EQ5D VASBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
NDI: Neck disability indexBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
MyelopatiskalaBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år

Deformitet

Basformulär, ver. 1Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär, ver. 1Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1Besvaras av patient vid 1, 2, 5 & 10 år
EOSQ-24Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år(För åldersgrupp 0–15 år)
EQ5D livskvalitetsskalaBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
EQ5D VASBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
ODI: Oswestry disability indexBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
SRS22Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år

Infektion i ryggkotpelaren

Basformulär, ver. 1Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär, ver. 1Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1Besvaras av patient vid 1, 2, 5 & 10 år
EQ5D LivskvalitetsskalaBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år
EQ5D VASBesvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2, 5 & 10 år

Metastas

Operationsformulär, ver. 1Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1Besvaras av patient vid 6 veckor
EQ5D LivskvalitetsskalaBesvaras av patient preoperativt samt vid 6 veckor
EQ5D VASBesvaras av patient preoperativt samt vid 6 veckor